We DOP-business scan: inzicht in jouw bedrijf

Om je verder te kunnen helpen als ondernemer, is het belangrijk dat We DOP inzicht krijgt in je bedrijf. Waar ligt jouw kracht, wat maakt jouw bedrijf uniek en jou als ondernemer authentiek? Zijn er belemmeringen of blokkades? Met de We DOP-business scan maken we kansen en valkuilen snel zichtbaar.


De We DOP-business scan kan op afstand plaatsvinden, het is niet per se nodig om je bedrijf te bezoeken en met mensen te praten. Ik ‘breek in’ in je onderbewustzijn, kan dingen ‘lezen’ en scan welke valkuilen en kansen er zijn. Kijkend vanuit een ander perspectief ontdekken we hoe jij je intuïtie als mens verbindt aan het ondernemerschap. De scan geeft een helder inzicht en maakt je bewust van blokkades die een rol spelen. Het proces werkt motiverend en inspirerend.


Na de scan is het tijd voor de volgende stap. Samen stellen we vast hoe die stap eruit ziet. Sluit het We DOP-masterplan voor jou het beste aan of kiezen we voor een ander programma?